Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Państwowy Uniwersytet Agrarny w Grodnie
Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równem na Ukrainie
Polski Związek Łowiecki
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie
Chełmskie Towarzystwo Naukowe

zapraszają do uczestnictwa w:

II Międzynarodowej Konferencji Naukowej
,,Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza''

Konferencja odbędzie się w dniach 13 – 14 września 2012 roku w Chełmie

Komunikat 2

KOMITET HONOROWY

 • Dr Lech Bloch – Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Łowczy Krajowy
 • Jan Kraczek – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
 • Prof. dr hab. Józef Zając – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Prof. dr hab. Marian Wesołowski – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Prof. dr Soroka Mykoła Petrovich – p.o. Rektora Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równym na Ukrainie
 • Prof. dr hab. Witold Pestitis – Rektor Państwowego Uniwersytetu Agrarnego w Grodnie
 • Agata Fisz – Prezydent Miasta Chełm
 • Paweł Ciechan – Starosta Chełmski
 • Wiesław Kociuba – Wójt Gminy Chełm

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Mirosław Sawicki – Łowczy Okręgowy PZŁ w Chełmie – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • Rafał Kornas – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
 • Prof. dr hab. Roman Dziedzic – Dyrektor Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Beata Sielewicz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • Małgorzata Deneka Angel – Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy Chełm
 • Zygmunt Gardziński – Wiceprezes Chełmskiego Towarzystwa Naukowego
 • Irena Żółkiewska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełm
 • Świetlicki Mirosław – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chełmie
 • Lucjan Piotrowski – Zastępca Wójta Gminy Chełm

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

13 września 2010 r. - czwartek

 • godz. 10.00 - otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników
 • wystąpienia oficjalne zaproszonych gości, przedstawicieli władz lokalnych
 • obrady plenarne:
  1. Beata Sielewicz „Wybrane aspekty ochrony przyrody na Lubelszczyźnie”
  2. Dr hab. Perzanowski Kajetan Prof. KUL „Ochrona i zarządzanie populacją żubra na terenie międzynarodowego rezerwatu biosfery Karpaty Wschodnie”
  3. Jan Goździewski „Aktywna ochrona bobra europejskiego”
  4. Dr inż. Andrzej Tyrawski „Wpływ gospodarki łowieckiej na kształtowanie się właściwej relacji pomiędzy lasem a zwierzyną w obwodach łowieckich na terenach pogranicza w zasięgu RDLP w Lublinie”
 • godz. 13.00 – 14.00 obiad
 • godz. 14.30 wyjazd na wycieczkę
 • godz. 19.00 kolacja przy ognisku
 • 14 września 2010 r. - piątek

   1. godz. 09.00 - obrady plenarne:
   2. Prof. dr Grigoriy Sapsai, prof. dr Leonid Badynsky „Natural conditions of the Western Polissia of Ukraine and their role in the excessive soil damping”
   3. Dobruk Е.А., Таrаs А.М., “Ichtiofauna naturalnych zbiorników wodnych i cieków wodnych białoruskiej części Kanału Augustowskiego”
   4. Dobruk Е.А., Таrаs А.М., “Ssaki białoruskiej części Kanału Augustowskiego”
   5. Dr Pawlo Khoyetskyy „Liczebność i pozyskanie lisa na obszarach przygranicznych Ukrainy i Polski”
   6. Prof. dr hab. Ryszard Dzięciołowski, prof. dr hab. Roman Dziedzic „Gospodarowanie populacjami zwierząt łownych”
   7. Jan Błaszczyk „Trofea medalowe w OHZ Lasów Państwowych”
   8. Lek. wet. Agnieszka Lis „Występowanie włośnicy u dzików w latach 2007-2011 jako choroby odzwierzęcej”
   9. Dr inż. Kolasa Szymon „Łoś w Poleskim Parku Narodowym”
   10. Janusz Holuk „ Czynna ochrona żółwia błotnego w ostojach Natura 2000 w województwie lubelskim”
   11. Mirosław Sawicki „Sytuacja zwierzyny drobnej na terenie okręgu chełmskiego”
   12. Henryk Studnicki „Sytuacja zwierzyny drobnej na terenie okręgu zamojskiego”
   13. Dr inż. Kitowski „Skażenia radionuklidami czaszek borsuka Meles meles z terenów wschodniej Polski – wyniki wstępne”
 • podsumowanie konferencji 14.30-15.00
 • godz. 15.00 – 16.00 obiad
 • REZERWACJA NOCLEGÓW

  Rezerwacji noclegów można dokonać za pośrednictwem sekretariatu konferencji.

  SEKRETARIAT KONFERENCJI

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  Instytut Nauk Rolniczych
  ul. Nowy Świat 3
  22-100 Chełm
  tel./fax. 0-82 562 06 14

  www.konfrol.pwsz.chelm.pl
  e-mail: konfrol@pwsz.chelm.pl