Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie
Instytut Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
Zakład Ekologii i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

zapraszają do uczestnictwa w konferencji pt.:

Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza

Konferencja odbędzie się w dniach 2 – 3 września 2010 roku w Chełmie

Komunikat 1

Cele Konferencji

Celem konferencji jest prezentacja problemów i określenie zasad postępowania w zarządzaniu populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza. Gatunkami, które będą podmiotem obrad są zwierzęta łowne i objęte ochroną, a zarządzanie będzie obejmowało szeroko rozumiane problemy:

 • areały występowania, liczebności i wskaźniki charakteryzujące populacje,
 • zagrożenia dla trwania populacji wynikające z różnorodnych czynników środowiskowych,
 • gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
 • racjonalizacja działań w celu optymalizacji funkcjonowania tych populacji.

Podczas konferencji zaprezentować będzie można 20 – 30 minutowe wystąpienia oraz prace w formie posterów.

W materiałach konferencyjnych zamieszczone zostaną streszczenia ze wszystkich zgłoszonych prac i wystąpień, oraz dodatkowo istnieje możliwość publikacji prac w Annales UMCS sec. EE, po uprzednim zrecenzowaniu i przyjęciu przez redakcję. Prace zostaną zamieszczone w kolejnym numerze czasopisma. Według wykazu czasopism MNiSW liczba punktów za publikację wynosi 4. Szacunkowy koszt publikacji wyniesie ok. 350 zł za pracę i będzie opłacany indywidualnie. Wymagania redakcyjne Annales UMCS sec. EE będą przesłane zainteresowanym osobom lub można je znaleźć na stronie internetowej:
http://wydawnictwo.ar.lublin.pl/wskazowki/wskazowki_annales.htm

Koszty Uczestnictwa

Koszt uczestnictwa obejmuje noclegi, wyżywienie, materiały konferencyjne oraz udział w wycieczce i jest uzależniony od wybranego wariantu uczestnictwa:

 • Wariant A – przyjazd 1 września, noclegi z 1/2, 2/3 i 3/4 września + wyżywienie + materiały + udział w wycieczce = 600 zł.
 • Wariant B – przyjazd 2 września, noclegi z 2/3, 3/4 września + wyżywienie + materiały + udział w wycieczce = 450 zł.
 • Wariant C – przyjazd 2 września, nocleg z 2/3 września + wyżywienie + materiały + udział w wycieczce = 330 zł.
 • Wariant D – przyjazd 2 września, wyżywienie (2 obiady i kolacje) + materiały + udział w wycieczce = 210 zł.

Zgłoszenie

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • dane personalne uczestnika (nazwisko i imię, stopień/tytuł naukowy),
 • nazwę instytucji,
 • tytuł zgłoszenia (praca, wystąpienie, poster),
 • dane adresowe do korespondencji: adres pocztowy, telefon, fax, adres e-mail.

Terminy

 • Termin zgłoszenia uczestnictwa i podania tytułu zgłoszonej pracy/wystąpienia/posteru - 28 lutego 2010 r.
 • Termin przysłania streszczenia pracy/wystąpienia/posteru oraz uiszczenia opłaty konferencyjnej - 30 kwietnia 2010 r.
 • Komunikat nr 2 zostanie przesłany do osób, które zgłoszą uczestnictwo.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Instytut Nauk Rolniczych
ul. Nowy Świat 3
22-100 Chełm
tel./fax. 0-82 562 06 14

www.konfrol.pwsz.chelm.pl
e-mail: konfrol@pwsz.chelm.pl