Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie
Instytut Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
Zakład Ekologii i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równym na Ukrainie
Chełmskie Towarzystwo Naukowe

zapraszają do uczestnictwa w konferencji pt.:

Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza

Konferencja odbędzie się w dniach 2 – 3 września 2010 roku w Chełmie

Komunikat 2

Patronat

 • Janusz Zaleski – Minister Środowiska, Główny Konserwator Przyrody
 • Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa Lubelskiego

KOMITET HONOROWY

 • Dr Lech Bloch – Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Łowczy Krajowy
 • Dr inż. Marian Pigan – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
 • Prof. dr hab. Józef Zając – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Prof. dr hab. Marian Wesołowski – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Prof. dr Vasyl' Huryn – Rektor Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równym na Ukrainie
 • Agata Fisz – Prezydent Miasta Chełm
 • Kazimierz Stocki – Starosta Chełmski
 • Wiesław Kociuba – Wójt Gminy Chełm

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Mirosław Sawicki – Łowczy Okręgowy PZŁ w Chełmie – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • Rafał Kornas – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
 • Prof. dr Grigoriy Sapsay – Prorektor Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równym na Ukrainie
 • Prof. dr hab. Roman Dziedzic – Dyrektor Instytutu Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Prof. dr hab. Mirosław Pięta – Redaktor Annales UMCS sec. EE
 • Beata Sielewicz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • Irena Żółkiewska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełm
 • Ryszard Suszyński – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmie
 • Lucjan Piotrowski – Zastępca Wójta Gminy Chełm

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

02 września 2010 r. - czwartek

* godz. 09.00 - otwarcie Konferencji, powitanie gości i uczestników

* wystąpienia oficjalne zaproszonych gości, przedstawicieli władz lokalnych

* obrady plenarne:

 1. prof. dr hab. Ryszard Dzięciołowski, prof. dr hab. Roman Dziedzic „Status gatunków łownych w Polsce i krajach sąsiadujących”.
 2. mgr Beata Sielewicz „Problemy ochrony zwierząt dziko żyjących na Lubelszczyźnie”.
 3. prof. dr hab. Henryk Okarma „Problemy gospodarowania dużymi ssakami drapieżnymi”.
 4. mgr inż. Jan Błaszczyk „Problem zarządzania zwierzętami łownymi w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych w strefach przygranicznych”.
 5. mgr inż. Jan Kraczek „Gospodarowanie populacjami zwierząt łownych na Lubelszczyźnie”.
 6. dr inż. Dariusz Piasecki „Dynamika populacji wybranych gatunków zwierząt w Poleskim Parku Narodowym”

* godz. 14.00 – 15.00 obiad

* godz. 15.00 wyjazd na wycieczkę (do wyboru: spływ Bugiem, lub Poleski Park Narodowy)

* godz. 19.00 kolacja przy ognisku

03 września 2010 r. - piątek

* godz. 09.00 - obrady plenarne:

 1. Веремеєнко С.І. - Сучасний агро-екологічний стан земель Північно-Західної України (на прикладі Рівненської області).
 2. Г.І. Сапсай, Л.О. Бадинський - Гідротермічний режим дренованих дерново-підзолистих грунтів Західного Полісся України.
 3. dr Pavlo Khoyestkyy „Liczebność i pozyskanie zwierząt kopytnych na obszarach przygranicznych Ukrainy i Polski”.
 4. dr Jan Raczyński, dr hab. Mirosław Ratkiewicz Prof. UwB, mgr Magdalena Świsłocka „Łoś w strefie przygranicznej”.
 5. mgr inż. Weronika Maślanko, dr Mariusz Wójcik „Rola Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” jako ostoi łosia europejskiego w Polsce.
 6. mgr inż. Janusz Malawski „Problem gospodarowania populacją jelenia w południowo-wschodniej Polsce”.
 7. Mirosław Sawicki „Wybrane cechy populacji sarny na Ziemi Chełmskiej”.
 8. prof. dr hab. Jacek Łętowski, mgr inż. Ewelina Kozak - Funkcjonowanie populacji Pseudoprotapion ergenese (Becker, 1864) w różnych zbiorowiskach na obszarze Lubelszczyzny.
 9. dr Sławomir Beeger, dr Mariusz Wójcik, prof. dr hab. Roman Dziedzic „Rozmieszczenie i zagęszczenia kopytnych na Lubelszczyźnie z uwzględnieniem lokalizacji i warunków siedliskowych”.
 10. dr inż. Piotr Czyżowski, prof. dr hab. Leszek Drozd, dr Mirosław Karpiński, dr inż. Małgorzata Goleman „Rozdrobnienie kompleksów leśnych i jego wpływ na gatunki zwierząt łownych na terenach przygranicznych środkowo - wschodniej Polski”.
 11. dr inż. Marian Flis „Struktura płci i masa ciała danieli w warunkach hodowli fermowej”.
 12. Agnieszka Lis „Wpływ występowania chorób zakaźnych zwierząt na populację zwierząt dziko żyjących”
 13. 13. dr inż. Małgorzata Stryjecka „Mikroflora żwaczy saren z siedlisk polnych Chełmszczyzny”.
 14. 14. dr inż. Anna Kocira – „Szkodniki i patogeny lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) na Lubelszczyźnie”.

* Podsumowanie konferencji 14.30-14.50

* godz. 15.00 – 16.00 obiad

REZERWACJA NOCLEGÓW

Rezerwacji noclegów można dokonać za pośrednictwem sekretariatu konferencji, potwierdzenie rezerwacji odbędzie się telefonicznie, oraz e-mailowo.

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Instytut Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Instytut Nauk Rolniczych
ul. Nowy Świat 3
22-100 Chełm
tel./fax. 0-82 562 06 14

www.konfrol.pwsz.chelm.pl
e-mail: konfrol@pwsz.chelm.pl